O Aikido

aikido-horizontal

Aikido jest sztuką walki, która główny nacisk kładzie na obronę oraz brak agresji. Wykonywanie technik aikido jest możliwe dzięki  wykorzystaniu siły osoby atakującej przeciwko niej. Głównym założeniem tej sztuki walki jest unikanie konfliktu, a w przypadku jego zaistnienia, rozwiązanie go w taki sposób aby nie wyrządzić drugiej osobie krzywdy.

Aikido opiera się między innymi na takich zasadach jak na zejście z linii ataku, przechwytywanie go i przekierowywanie, lub neutralizacja za pomocą ruchu okrężnego.

Podczas ćwiczymy zarówno indywidualnie, jak i w parach, poznając właściwości swojego ciała oraz ucząc się współpracy z drugą osobą.

Nieodłącznym elementem treningów dla dzieci są także gry i zabawy integracyjne zawierające elementy aikido, których celem jest umożliwienie w atmosferze luźniejszej niż ta, która panuje na tradycyjnym treningu.

 

Na zajęciach dzieci uczą się między innymi:

  • wzajemnego szacunku
  • bezpiecznego upadania,
  • poruszania się z zachowaniem odpowiedniej, wyprostowanej sylwetki,
  • samodyscypliny,
  • technik bazujących na wychyleniu i utracie równowagi,
  • filozofii oraz zasad charakterystycznych dla aikido
  • podstawowych japońskich liczebników oraz zwrotów używanych na treningu